Video clip của Pháp Sư
Các bài viết của Pháp Sư
Video clip tham khảo
Đá quý phong thuỷ
Dịch học
Dự đoán số mệnh qua tên
Dự đoán tổng hợp
Hoành phi câu đối
Kê Túc (Xem chân gà)
Nhân tướng học
Nghi lễ dâng hương
Nhìn người đoán bệnh
Pháp khí phong thủy
Phép cân xương tính số
Phép đo tay tính số
Phép giải mộng
Phép xem chỉ tay
Phong Thủy
Phong Thủy Tổng Hợp
Phù Lưu Diệp
So tuổi vợ chồng
Tìm mộ liệt sĩ
Tín ngưỡng Phật giáo
Tổng hợp Văn khấn
Tử vi
Tứ trụ
Xem chữ kí
Xem giờ sinh và đặt tên cho con
Xem ngày lành tháng tốt
Xem sao và cách giải hạn
Xem tướng tay và chân
Tài liệu tham khảo
bambu advert
bambu.vn/118/thiet-ke-website.html
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
bambu.vn/118/thiet-ke-website.html
Dịch vụ thiết kế website Nhanh - Đẹp - Chất lượng với 9 năm kinh nghiệm phát triển
PHƯƠNG PHÁP CHỌN NGÀY GIỜ TỐT CĂN BẢN - CHƯƠNG 3 (tiếp) 10/8/2011 5:41:50 PM (GMT+7)

11/. HƯ NHẬT THỬ : ( Hung Tú ) Tướng tinh con chuột , chủ trị ngày chủ nhật _ Nên làm : Hư có nghĩa là hư hoại , không có việc chi hợp với Sao Hư _ Kiêng cữ : Khởi công tạo tác trăm việc đều không may , thứ nhất là xây cất nhà cửa , cưới gã , khai trương , trổ cửa , tháo nước , đào kinh rạch

 11/. HƯ NHẬT THỬ : ( Hung Tú ) Tướng tinh con chuột , chủ trị ngày chủ nhật

_ Nên làm : Hư có nghĩa là hư hoại , không có việc chi hợp với Sao Hư
_ Kiêng cữ : Khởi công tạo tác trăm việc đều không may , thứ nhất là xây cất nhà cửa , cưới gã , khai trương , trổ cửa , tháo nước , đào kinh rạch
_ Ngoại lệ : Gặp Thân , Tý , Thìn đều tốt , tại Thìn Đắc Địa tốt hơn hết. Hạp với 6 ngày Giáp Tý , Canh Tý , Mậu Thân , Canh Thân , Bính Thìn , Mậu Thìn có thể động sự. Trừ ngày Mậu Thìn ra , còn 5 ngày kia kỵ chôn cất.
Gặp ngày Tý thì Sao Hư Đăng Viên rất tốt , nhưng lại phạm Phục Đoạn Sát : Kỵ chôn cất , xuất hành , thừa kế , chia lãnh gia tài sự nghiệp , khởi công làm lò nhuộm lò gốm , NHƯNg nên dứt vú trẻ em , xây tường , lấp hang lỗ , làm cầu tiêu , kết dứt điều hung hại.
Gặp Huyền Nhật là những ngày 7, 8 , 22, 23 ÂL thì Sao Hư phạm Diệt Một : Cữ làm rượu , lập lò gốm lò nhuộm , vào làm hành chánh , thừa kế , thứ nhất là đi thuyền ắt chẳng khỏi rủi ro

12/. NGUY NGUYỆT YẾN : ( Bình Tú ) Tứng tinh con chim én , chủ trị ngày thứ 2
_ Nên làm : Chôn cất rất tốt , lót giường bình yên
_ Kiêng Cữ : Dựng nhà , trổ cửa , gác đòn đông , tháo nước , đào mương rạch , đi thuyền
_ Ngoại lệ : Tại Tị , Dậu , Sửu trăm việc đều tốt , tại Dậu tốt nhất. Ngày Sửu Sao Nguy Đăng Viên : tạo tác sự việc được quý hiển

13/. THẤT HỎA TRƯ : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con heo , chủ trị ngày thứ 3
_ Nên làm : Khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa , cưới gã , chôn cất , trổ cửa , tháo nước , các việc thủy lợi , đi thuyền , chặt cỏ phá đất
_ Kiêng cữ : Sao thất Đại Kiết không có việc chi phải cữ
_ Ngoại lệ : Tại Dần , Ngọ , Tuất nói chung đều tốt , ngày Ngọ Đăng viên rất hiển đạt. 
Ba ngày Bính Dần , Nhâm Dần , Giáp Ngọ rất nên xây dựng và chôn cất , song những ngày Dần khác không tốt . Vì sao Thất gặp ngày Dần là phạm Phục Đoạn Sát ( kiêng cữ như trên )

14/. BÍCH THỦY DU : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con rái cá , chủ trị ngày thứ 4 
_ Nên làm : Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là xây cất nhà , cưới gã , chôn cất , trổ cửa , dựng cửa , tháo nước , các vụ thuỷ lợi , chặt cỏ phá đất , cắt áo thêu áo , khai trương , xuất hành , làm việc thiện ắt Thiện quả tới mau hơn.
_ Kiêng cữ : Sao Bích toàn kiết , không có việc chi phải kiêng cữ
_ Ngoại lệ : Tại Hợi Mẹo Mùi trăm việc kỵ ,thứ nhất trong Mùa Đông. Riêng ngày Hợi Sao Bích Đăng Viên nhưng phạm Phục Đọan Sát ( Kiêng cữ như trên )

15/. KHUÊ MỘC LANG : ( Bình Tú ) Tướng tinh con chó sói , chủ trị ngày thứ 5
_ Nên làm : Tạo dựng nhà phòng , nhập học , ra đi cầu công danh , cắt áo.
_ Kiêng cữ : Chôn cất , khai trương , trổ cửa dựng cửa , khai thông đường nước , đào ao móc giếng , thưa kiện , đóng giường lót giường.
_ Ngoại lệ : Sao Khuê là 1 trong Thất Sát Tinh , nếu đẻ con nhằm ngày này thì nên lấy tên Sao Khuê hay lấy tên Sao của năm tháng mà đặt cho trẻ dễ nuôi
Sao Khuê Hãm Địa tại Thân : Văn Khoa thất bại
Tại Ngọ là chỗ Tuyệt gặp Sanh , mưu sự đắc lợi , thứ nhất gặp Canh Ngọ
Tại Thìn tốt vừa vừa
Ngày Thân Sao Khuê Đăng Viên : Tiến thân danh

16/. LÂU KIM CẨU : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chó , chủ trị ngày thứ 6
_ Nên làm : Khởi công mọi việc đều tốt . Tốt nhất là dựng cột , cất lầu , làm dàn gác , cưới gã , trổ cửa dựng cửa , tháo nước hay các vụ thủy lợi , cắt áo
_ Kiêng cữ : Đóng giường , lót giường , đi đường thủy
_ Ngoại lệ : Tại Ngày Dậu Đăng Viên : Tạo tác đại lợi
Tại Tị gọi là Nhập Trù rất tốt
Tại Sửu tốt vừa vừa
Gặp ngày cuối tháng thì Sao Lâu phạm Diệt Một : rất kỵ đi thuyền , cữ làm rượu , lập lò gốm lò nhuộm , vào làm hành chánh , thừa kế sự nghiệp

17/. VỊ THỔ TRĨ : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con chim trĩ , củ trị ngày thứ 7
_ Nên làm : Khởi công tạo tác việc chi cũng lợi. Tốt nhất là xây cất , cưới gã , chôn cất , chặt cỏ phá đất , gieo trồng , lấy giống
_ Kiêng cữ : Đi thuyền
_ Ngoại lệ : Sao Vị mất chí khí tại Dần , thứ nhất tại Mậu Dần , rất là Hung , chẳng nên cưới gã , xây cất nhà cửa.
Tại Tuất Sao Vị Đăng Viên nên mưu cầu công danh , nhưng cũng phạm Phục Đoạn ( kiêng cữ như các mục trên )

18/. MÃO NHẬT KÊ : ( Hung Tú ) Tướng tinh con gà , chủ trị ngày chủ nhật
_ Nên làm : Xây dựng , tạo tác
_ Kiêng cữ : Chôn Cất ( ĐẠI KỴ ) , cưới gã , trổ cửa dựng cửa , khai ngòi phóng thủy , khai trương , xuất hành , đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay
_ Ngoại lệ : Tại Mùi mất chí khí
Tại Ất Mẹo và Đinh Mẹo tốt , Ngày Mẹo Đăng Viên cưới gã tốt , nhưng ngày Quý Mẹo tạo tác mất tiền của
Hạp với 8 ngày : Ất Mẹo , Đinh Mẹo , Tân Mẹo , Ất Mùi , Đinh Mùi , Tân Mùi , Ất Hợi , Tân Hợi

19/. TẤT NGUYỆT Ô : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con quạ , chủ trị ngày thứ 2
_ Nên làm : Khởi công tạo tác việc chi cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất , cưới gã , trổ cửa dựng cửa , đào kinh , tháo nước , khai mương , móc giếng , chặt cỏ phá đất . Những việc khác cũng tốt như làm ruộng , nuôi tằm ,khai trương , xuất hành , nhập học.
_ Kiêng cữ : Đi thuyền
_ Ngoại lệ : Tại Thân , Tý , Thìn đều tốt.
Tại Thân hiệu là Nguyệt Quải Khôn Sơn , trăng treo đầu núi Tây Nam , rất là tốt . Lại thên Sao tất Đăng Viên ở ngày Thân , cưới gã và chôn cất là 2 điều ĐẠI KIẾT

20/. CHỦY HỎA HẦU : ( Hung Tú ) Tướng tinh con khỉ , chủ trị ngày thứ 3
_ Nên làm : Không có sự việc chi hợp với Sao Chủy
_ Kiêng cữ : Khởi công tạo tác việc chi cũng không tốt. KỴ NHẤT là chôn cất và các vụ thuộc về chết chôn như sửa đắp mồ mả , làm sanh phần( làm mồ mã để sẵn ) , đóng thọ đường( đóng hòm để sẵn ).
_ Ngoại lệ : Tại tị bị đoạt khí , Hung càng thêm hung
Tại dậu rất tốt , vì Sao Chủy Đăng Viên ở Dậu , khởi động thăng tiến. Nhưng cũng phạm Phục Đoạn Sát ( kiêng cữ xem ở các mục trên )
Tại Sửu là Đắc Địa , ắt nên. Rất hợp với ngày Đinh sửu và Tân Sửu , tạo tác Đại Lợi , chôn cất Phú Quý song toàn

21/. SÂM THỦY VIÊN : ( Bình Tú ) Tướng tinh con vượn , chủ trị ngày thứ 4
_ Nên làm : Khởi công tạo tác nhiều việc tốt như : xây cất nhà , dựng cửa trổ cửa , nhập học , đi thuyền , làm thủy lợi , tháo nước đào mương
_ Kiêng cữ : Cưới gã , chôn cất , đóng giường lót giường , kết bạn
_ Ngoại lệ : Ngày Tuất Sao sâm Đăng Viên , nên phó nhậm , cầu công danh hiển hách

22/. TỈNH MỘC CAN : ( Bình Tú ) Tướng tinh con dê trừu , chủ trị ngày thứ 5
_ Nên làm : Tạo tác nhiều việc tốt như xây cất , trổ cửa dựng cửa , mở thông đường nước , đào mương móc giếng , nhậm chức , nhập học , đi thuyền
_ Kiêng cữ : Chôn cất , tu bổ phần mộ , làm sanh phần , đóng thọ đường
_ Ngoại lệ : Tại Hợi , Mẹo , Mùi trăm việc tốt. Tại Mùi là Nhập Miếu , khởi động vinh quang

23/. QUỶ KIM DƯƠNG : ( Hung Tú ) Tướng tinh con dê , chủ trị ngày thứ 6
_ Nên làm : Chôn cất , chặt cỏ phá đất , cắt áo
_ Kiêng cữ : Khởi tạo việc chi cũng hại. Hại nhất là xây cất nhà , cưới gã , trổ cửa dựng cửa , tháo nước , đào ao giếng , động đất , xây tường , dựng cột
_ Ngoại lệ : Ngày Tý Đăng Viên thừa kế tước phong tốt , phó nhiệm may mắn
Ngày Thân là Phục Đoạn Sát kỵ chôn cất , xuất hành , thừa kế , chia lãnh gia tài , khởi công lập lò gốm lò nhuộm ; NHƯNG nên dứt vú trẻ em , xây tường , lấp hang lỗ , làm cầu tiêu , kết dứt điều hung hại.
Nhằm ngày 16 ÂL là ngày Diệt Một kỵ làm rượu , lập lò gốm lò nhuộm , vào làm hành chánh , kỵ nhất đi thuyền

24/. LIỄU THỔ CHƯƠNG : ( Hung tú ) Tướng tinh con gấu ngựa , chủ trị ngày thứ 7
_ Nên làm : Không có việc chi hạp với Sao Liễu
_ Kiêng cữ : Khởi công tạo tác việc chi cũng hung hại. Hung hại nhất là chôn cất , xây đắp , trổ cửa dựng cửa , tháo nước , đào ao lũy , làm thủy lợi..
_ Ngoại lệ : Tại Ngọ trăm việc tốt
Tại Tị Đăng Viên : thừa kế và lên quan lãnh chức là 2 điều tốt nhất
Tại Dần , Tuất rất kỵ xây cất và chôn cất : Rất suy vi

25/. TINH NHẬT MÃ : ( Bình Tú ) Tướng tinh con ngựa , chủ trị ngày chủ nhật
_ Nên làm : Xây dựng phòng mới
_ Kiêng cữ : Chôn cất , cưới gã , mở thông đường nước
_ Ngoại lệ : Sao Tinh là 1 trong Thất Sát Tinh , nếu sanh con nhằm ngày này nên lấy tên Sao đặt tên cho trẻ để dễ nuôi , có thể lấy tên sao của năm , hay sao của tháng cũng được
Tại Dần Ngọ Tuất đều tốt , tại Ngọ là Nhập Miếu , tạo tác được tôn trọng
Tại Thân là Đăng Giá ( lên xe ) : xây cất tốt mà chôn cất nguy
Hạp với 7 ngày : Giáp Dần , Nhâm Dần , Giáp Ngọ , Bính Ngọ , Mậu Ngọ , Bính Tuất , Canh Tuất

26/. TRƯƠNG NGUYỆT LỘC : ( Kiết Tú ) Tướng tinh con nai , chủ trị ngày thứ 2
_ Nên làm : Khởi công tạo tác trăm việc tốt , tốt nhất là xây cất nhà , che mái dựng hiên , trổ cửa dựng cửa , cưới gã , chôn cất , làm ruộng , nuôi tằm , đặt táng kê gác , chặt cỏ phá đất , cắt áo , làm thuỷ lợi
_ Kiêng cữ : Sửa hoặc làm thuyền chèo , đẩy thuyền mới xuống nước
_ Ngoại lệ : Tại Hợi , Mẹo , Mùi đều tốt. Tại Mùi Đăng viên rất tốt nhưng phạm Phục Đoạn ( xem kiêng cữ như các mục trên )

27/. DỰC HỎA XÀ : ( Hung Tú ) Tướng tinh con rắn , chủ trị ngày thứ 3
_ Nên làm : Cắt áo sẽ đước tiền tài
_ Kiêng cữ : Chôn cất , cưới gã , xây cất nhà , đặt táng kê gác , gác` đòn đông , trổ cửa gắn cửa , các vụ thủy lợi
_ Ngoại lệ : Tại Thân , Tý , Thìn mọi việc tốt . Tại Thìn Vượng Địa tốt hơn hết. Tại Tý Đăng Viên nên thừa kế sự nghiệp , lên quan lãnh chức

28/. CHẨN THỦY DẪN : ( Kiết Tú ) tướng tinh con giun , chủ trị ngày thứ 4
_ Nên làm : Khởi công tạo tác mọi việc tốt lành , tốt nhất là xây cất lầu gác , chôn cất , cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng , cất trại , xuất hành , chặt cỏ phá đất.
_ Kiêng cữ : Đi thuyền
_ Ngoại lệ : Tại Tị Dậu Sửu đều tốt. Tại Sửu Vượng Địa , tạo tác thịnh vượng
Tại Tị Đăng Viên là ngôi tôn đại , mưu động ắt thành danh

Theo Thegioivohinh.com
Các tin khác
Chọn tuổi xông đất xuất hành Tết Nhâm Thìn (2012) Ngày lành ngày dữ trong Tháng 1 (âm lịch) Bản đồ lập thành - xem ngày tốt trong tháng 2 (âm lịch) Chọn ngày tốt trong tháng 3 (âm lịch) Bí quyết tìm ngày hoàng đạo trong Tháng 4 (âm lịch) Đón ngày lành, tránh ngày dữ trong Tháng 5 (âm lịch) Phương pháp tìm ngày tốt xấu trong Tháng 6 (âm lịch) Tháng 7 (âm lịch) và bản đồ ngày lành - dữ Làm thế nào để không phạm phải ngày xấu trong Tháng 8 (âm lịch) Tính ngày hoàng đạo, hắc đạo trong Tháng 9 (âm lịch)
Giỏ hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Pháp Sư Trần Ngọc Kiệm 0913290384
Thầy Tạ Minh Tuấn 0939965885
Sản phẩm mới
Thống kê
23
Đang xem
4,224,731
Lượt truy cập

THẠCH ANH TÍM THẦN QUY TRẤN YỂM CÁC LỖI PHONG THUỶ TRỤ THẠCH ANH CẦU ĐÁ PHONG THỦY


Copyright © 2011 PhucLaiThanh.com - Thiết kế và phát triển bởi Bambu®